Clo a DPH

Aktuální situace v ČR je v roce 2014 následující:

  • bezcelní limit je 150 EUR (~ $180)
  • bezdaňový limit je 22 EUR (~ $29)

Co z toho plyne? Jsou tři možnosti, podle toho jakou má zásilka deklarovanou cenu:

  1. do 22 EUR – neplatí se nic (ani clo, ani DPH)
  2. od 22 EUR do 150 EUR – zásilka podléhá zdanění, ale ne clu
  3. nad 150 EUR – zásilka podléhá clu i dani z přidané hodnoty

Dále je třeba mít na paměti, že pro výpočet se používá kompletní cena zásilky, tj. včetně ceny poštovného. Předpokladem je správně a poctivě vyplněná deklarace balíku.

DPH se zjistí snadno, to je 21 %. Výši cla pro jednotlivé produkty lze dohledat v celních tabulkách („Společný celní sazebník EU“), které lze najít na webových stránkách Celní správy, vždy aktuální pro daný rok (samotné tabulky jsou vždy ten soubor NEK č. xxxx-xxxx).

Takže, clo se skládá z výše cla pro jednotlivé položky v balíku a z ceny poštovného. DPH se potom počítá z celkové ceny balíku, z poštovného a ještě z vyměřeného cla (pokud nějaké vyměřeno bylo).

Clo = z ceny obsahu balíku + jeho poštovného

DPH = z ceny balíku + jeho poštovného + ze cla